Sestdiena, 24. oktobris Renāte, Modrīte un Mudrīte

Brīvdienu brokastis

Portāls www.dining.lv ir informātivi izklaidējošs resurss, kas veltīts restorānu, edināšanas, ēdienu un dzērienu tematikai. Portāls paredzēts plašai auditorijai – ikvienam, saista portāla tematika. Piekļuve portālam nevienam netiek liegta un saturs ir brīvi pieejams visiem, gan anonīmiem, gan reģistrētiem lietotājiem.

Apmainoties viedokļiem, rakstot komentārus vai jebkādi citādi paužot uzskatus, lietotājam ir pienākums iepazīties ar portāla lietošanas noteikumiem un ievērot tos.

Ikviens lietotājs nes atbildību par portālā pausto viedokli vai portālā veiktajām aktivitātēm.

Portāla veidotāji negarantē nepārtrauktu portāla darbību, taču tehnisku problēmu situācijā apņemas pēc labākās sirdsapziņas problēmas novērst pēc iespējas īsākā laikā. Portāls nesedz nekādus tiešos vai netiešos zaudējumus, kas lietotājiem vai trešajām personām varētu rasties portāla lietošanas rezultātā.

Lietotājiem ir iespēja autorizēties portālā ar kādu no sociālo tīklu kontiem, līdz ar to lietotājs tiek reģistrēts un viņam tiek piedāvāta iespēja paust publiski savu viedokli, kā arī saņemt privātām vajadzībām segmentētu informāciju. Saņemtās informācijas nodošana trešajām personām komerclietošanā nav pieļaujama. Par visām autorizēta lietotāja aktivitātēm un darbību sekām atbildību nes pats lietotājs.

Autorizējoties portālā, lietotājs piekrīt norādīto datu apstrādei un izmantošanai portāla vajadzībām. Portāls nodrošina personas datu drošību saskaņā ar personas datu aizsardzības noteikumiem.

Katrs autorizētais portāla lietotājs piekrīt, ka viņa publiskajā profilā norādītie dati ir publiski pieejami visiem un, ka šo datu izmantošana nav atkarīga no portāla.

Portāla saturs ir SIA „Mūsu projekti” īpašums un jebkāda portāla vizuāla, tekstuāla, foto vai video informācijas pārpublicēšana jāsaskaņo ar portālu.

Aizliegts nesakncionēti pavairot, pārpublicēt, pārdot jebkādu portāla informāciju/materiālus.

Portāla sadarbības partneri, klienti un lietotāji, kuri portālam iesniedz materiālus publikācijām, foto, video vai jebkādus audiovizuālos materiālus apliecina, ka uz tiem neattiecas trešo personu autortiesības.

Portāls patur tiesības nepublicēt/anulēt/nodot tiesībsargājošām institūcijām sekojošu

informāciju:

Materiālus, uz kuriem var attiekties trešo personu īpašuma tiesības;

Personas godu un cieņu aizskarošu informāciju;

Jebkuru aizskarošu, neētisku, vardarbību veicinošu, naida kurināšanu, rasistisku, vulgāru, prettiesisku informāciju;

Jebkuru informāciju, kas kaitē lietotāju, klientu, sadarbības partneru un portāla drošībai (datorvīrusi, datu izkrāpšanas gadījumi utml.);

Nesaskaņotu reklāmu;

Ar portāla tematiku nesaistītu informāciju un materiālus.

Portāls nenes atbildību par informāciju un materiāliem, ko portālā publicē lietotāji, klienti un sadarbības partneri.

Klienti un sadarbības partneri, iesniedzot jebkāda veida informāciju un materiālus nes atbildību par to, ka uz iesniegto informāciju un materiāliem neattiecas trešo personu autortiesības.

Komerciāla rakstura informācija un materiāli publicējami tam paredzētajās vietās.

Pārpublicējot materiālus no citiem avotiem, portāls nenes atbildību par materiālu atbilstību patiesībai.

Portāls nenes atbildību par strīdiem, kas radušies lietotāju, klientu un sadarbības partneru starpā.

Ja lietotājs, klients vai sadarbības partneris ar savām darbībām rada problēmas citiem lietotājiem, klientiem vai sadarbības partneriem, vai pārkāpj noteikumus, portāls ir tiesīgs noteikumu pārkāpējam nobloķēt piekļuvi portālam.

Portāls ir tiesīgs bloķēt piekļuvi jebkuram, kurš portālā veic nesankcionētas darbības un neatļautu informācijas, materiālu zagšanu.

Visi strīdi tiek risināti sarunu veidā, bet, ja pusēm neizdodas vienoties, tad strīdi tiek risināti likumiskā ceļā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas normām.

Portālu uztur SIA "Mūsu projekti".

© www.dining.lv visas tiesības aizsargātas.

Restorānu vērtējumi


Restorāni | Krogi | Gardēžiem
Aizvērt Izvēlies